Optimale afstemming distributie én afgifte is essentieel

Het terugdringen van CO2-uitstoot, een reductie van het energieverbruik én overschakelen op duurzame energie; ‘Nederland’ heeft het er druk mee! Het toverwoord: energietransitie! Een verandering die je niet los kunt zien van innovatie. Het is absoluut van groot belang dat de opwekking van warmte of koude, de distributie ervan én de afgifte optimaal op elkaar zijn afgestemd. Om dat voor elkaar te krijgen verdwijnen oude technieken geleidelijk uit beeld en worden nieuwe geïntroduceerd en geoptimaliseerd.

Ontwerpers van werktuigkundige installaties in en rondom gebouwen kunnen in deze tijd de mouwen opstropen (of deden dat al)! Immers niet alleen het installatietechnisch ontwerp op zich wordt steeds belangrijker, maar ook de groeiende context. Deze wordt voor een belangrijk deel bepaald door een optimale energieprestatie in combinatie met duurzaamheidsambities. Tegelijkertijd neemt de roep om circulaire oplossingen toe. We moeten daarom niet alleen goed nadenken over aanvangsinvesteringen, maar ook de gehele lifecycle, Life Cycle Costs en Total Cost of Ownership (LCC/TCO) meenemen in het plaatje.

Duidelijk is, dat elk deel van de installatie optimaal moet worden gedimensioneerd, geïnstalleerd en ingeregeld. Dan praat je niet alleen over de opwekking, maar zeker ook over zaken als distributie en afgiftesysteem. Die laatste twee verdienen zeker meer aandacht. Niet alleen de afgifte van een vloerverwarmingssysteem is afhankelijk van de watertemperaturen en de verlegafstand, maar ook de dikte van de cementdekvloer, de diameter van de buis en de vloerafwerking zijn belangrijke factoren. Met elkaar zijn ze bepalend voor de uiteindelijke afgifte en …. het comfort.

Ook hebben we te maken met de moderne consument. Die is kritisch en stelt hoge eisen inzake informatieverstrekking en bedienbaarheid via mobiel of internet. ‘Internet of things’ komt langzamerhand overal in de HVAC-sector terug via implementatie.

RVO heeft de ISDE-subsidieregeling beschikbaar voor particulieren die een warmtepomp laten installeren. De prestaties van deze warmtepomp worden mede bepaald door de afgifte en distributie van warmte en/of koude. Tip: maak de juiste berekeningen en laat een verlegplan door de fabrikant van de vloerverwarming verzorgen. Daarbij ontvangt u een inregelstaat die u aan het woningdossier kunt toevoegen.

Marc Heusinkveld | Manager Robot Expertise Centrum